VYSVETLIVKY
Značka
Význam
X
premáva v pracovných dňoch
6
premáva v sobotu
premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
10
nepremáva v určených dňoch
11
premáva v určených dňoch
43
nepremáva v určených dňoch
© Ján Gábor, dátum poslednej aktualizácie: 09.12.2017