Upozornenie.

Od 9.12.2018 platí nový cestovný poriadok.

Tento cestovný poriadok bol urobený len podľa oficiálne vydaného cestovného poriadku MHD, vydaného SAD vo Zvolene. Prípadné chyby, alebo iné nezrovnalosti voči tomuto cestovnému poriadku MHD, ktoré nájdete na týchto stránkach, posielajte na moju e-mailovú adresu gabo@ife.sk, alebo volajte na mobil 0949204128.

Sťažnosti na SAD volajte na čísla uvedené nižšie, alebo na www.sadzv.sk v menu "Kontaktujte nás ".

 
Prepravu zabezpečuje SAD Zvolen, a.s., Balkán 53, telefón 045 / 5322 536,
0900 218 111, fax 045 / 5322 495
© Ján Gábor, dátum poslednej aktualizácie: 09.12.2018