SADZBY TARIFY MHD ZVOLEN
a základné tarifné podmienky platné dňom 1.9.2016

Druh cestovného – popis
Cena cestovného s DPH
A. Základné cestovné v Euro ( € )
V hotovosti

Dopr. karta

1. Dospelá osoba a mladiství starší ako 15 rokov veku
0,60
0,50
B. Zľavnené cestovné
   
2. Občania nad 70 rokov veku
0,20
0,10
3. Deti od 6 rokov do 15 rokov veku
0,30
0,27
4. Žiaci stredných škôl, študenti vysokých škôl, najneskôr do dovŕšenia 26. rokov veku a darcovia krvi-držitelia dokladu o ocenení Jánskeho plaketou a Kňazovického plaketou
0,30
0,27
5. Príjemcovia starobných dôchodkov
0,40
0,30
6. Príjemcovia invalidných dôchodkov s výnimkou čiastočných invalidných dôchodkov, držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S, sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S /okrem bodu 2.f)/
0,20
0,15
7. Základný časový lístok 30 dňový – len držiteľ dopr. karty
„Občianska karta“
19,00
 
8. Základný časový lístok 90 dňový – len držiteľ dopr. karty
„Občianska karta“
54,00
 
C. Dovozné
   
9. Batožina o rozmeroch väčších ako 30 x 50 x 60 cm, úzke predmety dlhšie ako 150 cm a predmety v tvare dosky väčších rozmerov ako 5 x 80 x 100 cm a to i v prípade, že presahuje jeden z uvedených rozmerov – platí v prípade, že je prepravovaných viac ako 1 kus batožiny
0,30
0,30
10. Detský kočík bez dieťaťa
0,30
0,30
11. Domáce zviera
0,30
0,30
D. Bezplatná preprava
a) Deti do dovŕšenia 6. roku veku
b) Detský kočík s dieťaťom do 6. rokov veku a jeden jeho sprievodca, jeden sprievodca dieťaťa v babyvaku
c) Príslušníci Mestskej polície Zvolen, v rovnošate v rámci výkonu služby
d) Osoby poverené ŠOD (štátny odborný dozor v zmysle cestného zákona)
e) Držiteľ preukazu ŤZP na invalidnom vozíku
f) Držiteľ preukazu ŤZP-S na invalidnom vozíku a jeho sprievodca.
g) Nevidiaca osoba a vodiaci pes
h) Jeden kus cestovnej batožiny do rozmeru 30 x 50 x 60 cm (napr. batohy, školské tašky, kufríky, atď.)
© Ján Gábor, dátum poslednej aktualizácie: 09.12.2017