Vývojové dielne a laboratóriá Technickej univerzity vo Zvolene
Vývojové dielne a laboratóriá Technickej univerzity vo Zvolene (foto 640x480x24b)