Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
Železničná
F9
F9