Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
T. G. Masaryka
C10,D10,E10
C10,D10,E10
2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,
16,19,20,21,22
1,2,3,4,5,6
7,8,9,10,11
Tehelná
E8
E8
   
Terézie Vansovej
D9
D9
   
Topoľová
H13
H13
   
Trhová
E9
E9
  1,2,3,4
Tulská
B8
B8
  L1,1