Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
Školská
H11
H11
   
Štefana Moyzesa
D8,D9
D8,D9
   
Štefana Višňovského
H9
H9
   
Študentská
C9,D9
C9,D9
  1