Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
R. Čelku
D9
D9
   
R. Jašíka
I12
I12
   
Rákoš
E7
E7
   
Ružová
F5
F5