Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
Obrancov mieru
I12
I12
  L1
Okružná
H12,H13,I13
H12,H13,I13
15,16,17,19 L1,1,2,3
Orgovánová
I13
I13
  L1