Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
Ľ. Fullu
I12
I12
  L1,1,2
Ľ. Kubányho
E8
E8
  1,2,3,4,5
Ľ. Medveckého
D9
D9
   
Ľ. Podjavorinskej
G8
G8
   
Ľ. Štúra
C9,D9,E9
C9,D9,E9
3 1,2,3