Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
I. Lihoveckého
E8
E8
   
Imatra
B8
B8
  L1,L2
Ivana Krasku
H8
H8
14,18 L1