Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
Gaštanová
H13
H13
  L1
gen. Asmolovova
I13
I13
  L1
gen. Svobodu
J12
J12
  L1