Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
Daniela Ertla
C8
C8
  L1,L2
Divadelná
E8
E8
  1,2,3
Dobronivská cesta
E11
E11
   
Dolná Kolónia
H11
H11
   
Družstevná
H9
H9
   
Dubová
I13
I13
  L1
Dukelských hrdinov
E7
E7
  1