Názov ulice Globálny pohľad Detailný pohľad Linky MHD Foto
Balkán
C11
C11
2,14 1
Bariny
B10,C10
B10,C10
6,8,9,16,21 1,2,3,4
Bélu IV
G9
G9
   
Borovianska cesta
F5
F5
4,5,6,19,22  
Boženy Nemcovej
E7
E7
   
Bratov Veselovcov
G9
G9
   
Brezová
I13
I13
  L1
Buková
I13
I13
  L1
Buzulucká
G8
G8
14,18 1,2
Bystrický rad
F7,F8
F7,F8