Študentský domov a jedáleň na Barinách
Študentský domov a jedáleň na Barinách, pohľad od Technickej univerzity (foto 640x480x24b)